DESPRE NOI

Suntem o echipă tânără și calificată de specilaliști în protecția mediului, care oferă servicii de consultanță specifică acestui domeniu. Seriozitatea, profesionalismul și promptitudinea sunt cuvintele care ne caracterizează cel mai bine. Avem ca și colaboratori mai multe persoane fizice și societăți comerciale specializate în diferite domenii de activitate.

Membri echipei:

Lector univ Dr. Ing Mihai Teopent Corcheș

Studii:

2009, Doctor în agronomie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, cu tema “Cercetări asupra calității apei râului Arieș și impactul acesteia asupra utilizatorilor”

2001, Inginer diplomat, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, profilul: Ingineria mediului.

 

Cursuri de specializare:

2016 - Terra Nova Alba Iulia – Curs  „Tehnici inovative de studiu a nevoilor studenților în risc de exclziune și de creștere a incluziunii sociale”.

2015 - Asociația AS 2001 Alba Iulia – Curs „Specialist în managementul deşeurilor”

2012, Terra Nova Alba Iulia – Curs de formator;

2011, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – Curs postuniversitar „Securitate ecologică”;

2011, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București (I.C.P.A București) - Curs pentru monitorizarea și implementarea directivei nitrați;

2011, Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, Curs postuniversitar – Managementul optimizării proceselor de producție și servicii;

2007, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București (I.C.P.A București) - Curs pentru monitorizarea și implementarea directivei nitrați;

2006, Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Hidrotehnică, Curs postuniversitar – Managementul integrat al apelor;

2003, Universitatea Tehnică de Construcții București - Curs de G.I.S.;

2000, Facultatea de Management Agricol Timișoara – Curs de informatică.


Atestat pentru întocmirea de RM, BM, EIA, înscris în Lista experților care elaborează studii de mediu la pozitia 133.

Biolog Ioana Ștefania Corcheș

Studii:

2015, Master în domeniul Administrarea Afacerilor, programul de studii Administrarea dezvoltării regionale durabile - Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
2002, Licențiat în biologie, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Biologie Geologie, profilul Biologie, specializarea Biologie.

 

Cursuri de specializare: 

2017, Curs – Identificarea briofitelor acvaticee, CEDES Cercetare, Dezvoltare și Centrul de Formare și Pregătire Profesională din cadrul Administrației Naționale Apele Române
2015, Curs – Identificarea macronevertebratelor din cursurile de apă și lacuri naturale, Asociația Green Project – Cluj-Napoca
2014, Curs – Identificarea algelor bentonice din cursurile de apă naturale de pe teritoriul României, Asociația Green Project – Cluj-Napoca
2012, Curs de GIS, Alba Iulia;
2010, Analiza algelor fitoplanctonice și fitobentonice din apele de suprafață (râuri, lacuri de acumulare și naturale) – Green Project
2010, Tehnici și programe de prelevare – Comporter SRL, Voina
2005, Atestat „Inițiere în cunoașterea unor grupe de alge” - Asociația Parteneriatul Global al Apei România, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM
2005, Atestat „Inventarierea macrofitelor acvatice din apele curgătoare – implementarea metodologiei Directivei Ape a Uniunii Europene” - Asociația Grădinilor Botanice din România
2004 - Atestat „Inițiere în inventarierea macrofitelor acvatice” 2004 - Asociația Grădinilor Botanice din România cu participarea Universității din Viena
2004 - Curs Intensiv „Elemente de microbiologie a apei” - Insitutul PASTEUR – București
2004 - Curs de perfecționare „Faună piscicolă” - Universitatea Dunărea de Jos – Galați
2004 - Atestat „Realizarea inventarelor faunistice, zonării piscicole și protecției mediilor acvatice din râurile de munte și colinare” - Socitatea Ecologică Aqua Terra Filiala Iași


Atestată pentru întocmirea de studii de Evaluare adecvată, înscrisă în Lista experților care elaborează studii de mediu la pozitia 135.